מתמחים 2020 בחסות נוברטיס 13.09.2010

פגוש את המומחים: סיכום הקורס

פרופ' עידו וולף, ד"ר נועה אפרת בן-ברוך, פרופ' ניר פלד, פרופ' גל מרקל

מערכת

נושאים קשורים:  מתמחים 2020 בחסות נוברטיס