סקירה 21.04.2010

הטיפול ארוך הטווח של 76 שבועות בדופילומאב לדלקת עור אטופית בינונית עד קשה הינו יעיל ובעל פרופיל בטיחות מקובל

הטיפול ב-AD עם 300 מ"ג שבועי של דופילומאב, לתקופה ארוכה של עד 76 שבועות, התגלה כטיפול יעיל עם פרופיל בטיחות התואם את הפרופיל שהתקבל בניסויים קליניים קודמים בעלי משך טיפול קצר יותר (16-52 שבועות)

דלקת עור אטופית (אילוסטרציה)

תקציר: 

המחקר הנוכחי הינו מחקר מתמשך בתווית פתוחה שנועד להעריך את יעילותו ובטיחותו של טיפול ארוך טווח (76 שבועות) בדופילומאב לטיפול במבוגרים הסובלים מאטופיק דרמטיטיס (AD) בדרגה בינונית-קשה. המחקר בחן את הבטיחות והיעילות של טיפול בדופילומאב במינון של 300 מ"ג פעם בשבוע לאורך 76 שבועות**.

ממצאי המחקר הראו שבטיחות הטיפול בדופילומאב תואם את הנמצא במחקרים דומים קצרי טווח. לא נמצאו אירועי תופעות לוואי חדשים או לא מוכרים בטיפול ארוך טווח. כמו כן, יעילות הטיפול בדופילומאב הייתה יציבה ומתמשכת לאורך כל שבועות הטיפול ונצפתה הפחתה משמעותית של הסימנים והתסמינים של AD (כולל שיפור נגעי עור וגרד) ושיפור איכות החיים של המטופלים.

לסיכום, הטיפול ב-AD עם 300 מ"ג שבועי של דופילומאב, לתקופה ארוכה של עד 76 שבועות, התגלה כטיפול יעיל עם פרופיל בטיחות התואם את הפרופיל שהתקבל בניסויים קליניים קודמים בעלי משך טיפול קצר יותר (16-52 שבועות).

הקדמה:

דופילומאב, הינו נוגדן מונוקלונלי החוסם את הקולטן לאינטרלוקינים IL-14 ו- IL-13 המהווים את המניע המרכזי לתגובת הדלקת במחלות כמו ב-AD, אסטמה, נזלת אלרגית, ואלרגיות למזון. במחקר זה נערכה בדיקה של הבטיחות והיעילות לטווח הארוך של דופילומאב בקרב מטופלי AD.

שיטה:

המחקר הינו מחקר מתמשך רב-מרכזי, בו הטיפול ניתן בתווית פתוחה. המחקר נועד להעריך את יעילותו ובטיחותו של טיפול ארוך טווח בדופילומאב בקרב מבוגרים שהשתתפו בעבר בניסויים קליניים עם דופילומאב לטיפול ב-AD. ניתוח הנתונים במחקר זה כלל חולים שקיבלו 300 מ"ג דופילומאב מדי שבוע (לאחר מנת העמסה של 600 מ"ג ביום ה-1)  במשך עד 76 שבועות.

תוצאות:

בטיחות:

מתוך 1,491 חולים רשומים (1,042.9 שנות מטופל סה"כ), 92.9% קיבלו טיפול בזמן בדיקת הנתונים לצורך מחקר זה. פרופיל הבטיחות תאם לפרופיל שנמצא במחקרים שדווחו בעבר (420.4 תופעות לוואי/ 100 שנות מטופל ו-8.5 תופעות לוואי חמורות/ 100 שנות מטופל). לא נרשמו אף מקרים של אירועי תופעות לוואי לא מוכרים או חדשים.

מחברי המחקר הנוכחי מדגישים כי זהו מחקר הבטיחות והיעילות של טיפול תרופתי מערכתי ב-AD הארוך ביותר הידוע להם. בנוסף, הם מדגישים כי זהו הדו"ח הראשון על בטיחות ויעילות של הטיפול בדופילומאב לאחר יותר מ-52 שבועות של טיפול.

פרופיל הבטיחות של דופילומאב במחקר זה תואם את הפרופיל שנמצא במחקרים הקודמים. השיעור (לאחר התאמה למשך החשיפה לתרופה) של תופעות לוואי ושל תופעות לוואי חריפות היה תואם לשיעורים שדווחו במחקרים קודמים עבור טיפול דופילומאב שבועי בתוספת של סטרואידים במריחה מקומית וקצת נמוך יותר מהשיעור שדווח בטיפול פלצבו בתוספת סטרואידים במריחה מקומית לאחר 52 שבועות.

במחקר זה של דופילומאב מעט מאוד חולים (1.8%) הפסיקו את הטיפול בניגוד למחקרים קודמים ארוכי טווח ב-cyclosporine ו-azathioprine, בהם שיעורי הנשירה מהטיפול היו גבוהים. ייתכן והעובדה שבשימוש בדופילומאב בקרב הסובלים מ-AD בינוני עד קשה במחקר זה לא נרשמו תופעות לוואי חדשות סייעה לשיעור הנשירה הנמוך. תופעות לוואי כמו נזופרינגיטיס, דלקת בדרכי הנשימה העליונות, כאבי ראש, תגובה עורית מקומית ודלקת הלחמית היו התופעות היחידות שהתרחשו בשיעור של 5% ומעלה. בנוסף, מעטים מהמטופלים היו חיוביים לנוגדן ADA במהלך הטיפול של 76 שבועות.

החוקרים מדגישים בדיון המאמר ששיעורי דלקת הלחמית ושיעורי התגובה העורית המקומית באתר ההזרקה (ISR) שדווחו כאן היו דומים לאלה שדווחו בניסוי שלב 3 הקודם של דופילומאב. במחקר הקודם תופעות אלו התרחשו בתדירות גבוהה יותר עם דופילומאב מאשר עם טיפול פלצבו. במחקר זה, אף על פי שלא הייתה זרוע פלצבו, היה ניתן לראות שיעורי נשירה נמוכים מאוד מהמחקר עקב דלקת הלחמית או עקב ISRי(0.2%, 3/1,491) ו-(<0.1%, 1/1,491). בנוסף, לאורך הטיפול שיעורי תופעות לוואי אלו הלכו והצטמצמו מה שמרמז כי שכיחותן עשויה לרדת עוד עם המשך הטיפול בדופילומאב. החוקרים אף מציינים כי רמת הבטיחות של הטיפול בדופילומאב לאורך טווח תעבור הערכה נוספת בעתיד כאשר יצטברו נתונים לטווח ארוך אף יותר (עד 3 שנים) ממחקר זה.

יעילות:

מבחינת יעילות, תוצאות המחקר הצביעו באופן מובהק על שיפור מתמשך בכל מדדי היעילות, שנצפה עד 76 שבועות, כולל מדדי דלקת בעור, גרד ומדדי איכות חיים של המטופלים.

ציוני היעילות הממוצעים משקפים השפעה מוקדמת ומיידית של הטיפול, כאשר השיפור ניכר כבר בביקור הראשון ונמשך בהתמדה במשך 76 שבועות של טיפול. עד שבוע 76 לטיפול, מרבית המטופלים הגיעו למדד IGA 0 או 1, הראו ירידה של לפחות 4 נקודות במדד הגרד (מדד NRS) וכן שיפור משמעותי במדד איכות חיים. כמו כן, נצפתה יעילות ללא קשר לטיפול הקודם שהמטופלים עברו או למשך הזמן שעבר מהטיפול שנוסה על המטופלים במחקרים קודמים.

החוקרים מדגישים כי יותר ממחצית המטופלים לא נזקקו לטיפול נוסף כלל במהלך תקופת הטיפול. מתוצאות אלו נובע שמונותרפיה של דופילומאב או טיפול במקביל לתרופות טופיקליות נוספות מעניק שליטה טובה וארוכת טווח במחלה בקרב חולים עם AD בינוני עד קשה.

מסקנות וסיכום תוצאות המחקר

הטיפול בדלקת של העור עם 300 מ"ג שבועי של דופילומאב, לתקופה ארוכה של עד 76 שבועות, התגלה כטיפול יעיל עם פרופיל בטיחות התואם את הפרופיל שהתקבל בניסויים קליניים קודמים בעלי משך טיפול קצר יותר (16-52 שבועות). תופעות הלוואי הנפוצות ביותר (דלקת הלחמית ו-ISR) נצפו לעיתים קרובות יותר בתחילת הטיפול בדופילומאב והלכו והצטמצמו עם הזמן. מטופלים חדשים בתרופה זו הראו שיפור בסימנים ותסמינים של אטופיק דרמטיטיס באופן דומה לדפוס השיפורים שנצפה במחקרים הקליניים הקודמים. בנוסף, חולים שטופלו בתרופה בעבר, לפני המחקר הנוכחי, הרוויחו יתרונות קליניים נוספים במחקר ארוך טווח זה. ללא קשר להיסטוריה קודמת של טיפול בדופילומאב, עד שבוע 52, מרבית החולים הגיעו לציוני חומרת מחלה התואמים מצב של העדר מחלה או מחלה בפעילות נמוכה. כמו כן, לא נצפתה השפעה משמעותית על היעילות או הבטיחות בקרב מעט החולים שנמצאו חיוביים ל-ADA.

הטיפול לטווח הארוך באטופיק דרמטיטיס בינוני עד קשה בעזרת דופילומאב הדגים פרופיל סיכון מול תועלת מעולה במחקר זה. ממצאים אלו תומכים בתפקידו החשוב של הטיפול ומראים כי חסימת איתות IL-14 ו-IL-13 מביאה לשליטה מתמשכת בתסמינים בקרב חולים עם נטל תחלואה משמעותי  שלא הגיבו לטיפולים המקומיים המקובלים.

** חשוב לציין שהמינון המאושר לשימוש  ע"י משרד הבריאות הינו 300 מ"ג פעם בשבועיים. למידע נוסף יש לעיין בעלון הרופא כפי שאושר/עודכן לפי הנחיות משרד הבריאות.

מקור: 

Deleuran, Mette, Diamant Thaçi, Lisa A. Beck, Marjolein de Bruin-Weller, Andrew Blauvelt, Seth Forman, Robert Bissonnette et al. "Dupilumab shows long-term safety and efficacy in patients with moderate to severe atopic dermatitis enrolled in a phase 3 open-label extension study." Journal of the American Academy of Dermatology 82, no. 2 (2020): 377-388.

נושאים קשורים:  סקירה,  דופילומאב,  דלקת עור,  דלקת עור אטופית